ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)พนักงานเปลและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Read More รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)พนักงานเปลและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัด

Read More รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัด

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปะเหลียน ร่วมจัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day ๒๐๑๙) ภายใต้หัวข้อ“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”(Safety Toilets For All)

Read More ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปะเหลียน ร่วมจัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day ๒๐๑๙) ภายใต้หัวข้อ“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”(Safety Toilets For All)
พฤศจิกายน 20, 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้านก้องกิจเภสัชและพี่น้องได้บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายหิรัญ เมธีศิโรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Read More เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้านก้องกิจเภสัชและพี่น้องได้บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายหิรัญ เมธีศิโรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
พฤศจิกายน 18, 2019