ขอขอบคุณ คุณสมชาย สุขพรสวรรค์ (โกฮัง) เป็นตัวแทนมูลนิธิทุ่งยาวคุณธรรมสงเคราะห์(จีคิมเถาะ) มอบเงินบริจาคสมทบรายการทุ่งยาวฟันรัน แก่โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More ขอขอบคุณ คุณสมชาย สุขพรสวรรค์ (โกฮัง) เป็นตัวแทนมูลนิธิทุ่งยาวคุณธรรมสงเคราะห์(จีคิมเถาะ) มอบเงินบริจาคสมทบรายการทุ่งยาวฟันรัน แก่โรงพยาบาลปะเหลียน
กรกฎาคม 23, 2019

โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

คู่มือ การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับอาสาสมัตรสา […]

Read More โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
กรกฎาคม 2, 2019

ขอขอบคุณ คุณวิมลรัตน์ แซ่อึ้ง และครอบครัวหาญวัฒนกุล ที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน ในวันที่ 24เมษายน 2562

Read More ขอขอบคุณ คุณวิมลรัตน์ แซ่อึ้ง และครอบครัวหาญวัฒนกุล ที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน ในวันที่ 24เมษายน 2562
พฤษภาคม 6, 2019