ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน

Read More ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน
มิถุนายน 20, 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มิถุนายน 15, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เมษายน 24, 2018