[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
สปสช. แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ช่วงรอรับวัคซีนโควิด(8 พ.ค. 2564, 12:33) ผลศึกษาการกำหนดวาระทางสังคมของสื่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์(8 พ.ค. 2564, 08:52) เคลียร์ชัด! วัคซีนซิโนแวค ฉีดผู้สูงอายุ 60 ปีเน้นพื้นที่ระบาด พ.ค.นี้ ส่วนแอสตราฯ เริ่ม มิ.ย.(8 พ.ค. 2564, 07:58) สปสช.เดินหน้ารับฟังความเห็นฯ ปี 64 สู่การพัฒนา “สิทธิบัตรทอง” ต่อเนื่อง(8 พ.ค. 2564, 07:32) ทีมที่ปรึกษาเสนอสรรพกำลัง กทม. เร่งตรวจเชิงรุก 2.6 หมื่นรายใน 2 วัน พร้อมระดมฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้า(8 พ.ค. 2564, 07:08) กทม.เร่งตรวจเชิงรุกพื้นที่เสี่ยง ขอปชช.ให้ความร่วมมือร่วมตรวจหาโควิด19(8 พ.ค. 2564, 06:30) ศบค.เตือนติดโควิดไม่รู้ตัว อาการอาจรุนแรง เสี่ยงเสียชีวิต(8 พ.ค. 2564, 06:04) อภ.ร่วม รพ.เอกชน ตอบประเด็นนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก ย้ำ! ราคาเท่ากันทั่วประเทศ(8 พ.ค. 2564, 04:38) 2 นักไวรัสวิทยา ยัน! วัคซีนโควิด-19 ไม่อันตราย ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่าง ประโยชน์เกินคุ้มความเสี่ยง(7 พ.ค. 2564, 17:55) สปสช.จ่ายเงินค่ารักษา-ตรวจคัดกรองโควิด ให้รพ. แล้ว 2,700 ล้านบาท(7 พ.ค. 2564, 11:15)
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
link banner

  

ชื่อ : นางกิตติมา จิตรอักษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงนุช ดีเบา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโศรยา ด้วงชาญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุภพงษ์ หาญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 075501907-

ชื่อ : ร.อ.หญิงอุไรรักษ์ เลี้ยววัฒนาสกุล
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและกลุ่มงานโภชนศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพูนศรี ประสมปลื้ม
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวรวิทย์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลักษิกา ทองเรืองศรี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานรังสีวิทยา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเกษร บุญเรืองขาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรอุมา  เบ็ญระเหม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมยุรี สุดรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มงานการพยาบาล
3 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 : กลุ่มงานการแพทย์
7 : กลุ่มงานรังสีวิทยา
8 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
10 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
11 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
13 : รายนามผู้บริหารโรงพยาบาล
14 : กลุ่มงานโภชนศาสตร์