[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
สธ.ร่วมเครือข่ายติดตามระวังกลุ่มนทท.จาก 8 ประเทศเสี่ยง “โอไมครอน” เดินทางเข้าไทยก่อนหน้านี้(29 พ.ย. 2564, 15:39) “อนุทิน” ร่วมประชุมสมัชชา WHO เตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคระบาด(29 พ.ย. 2564, 15:11) 5 เยาวชนรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 64(29 พ.ย. 2564, 15:00) ด่วน ! ศิริราชขาดแคลนเลือดทุกหมู่ โดยเฉพาะ A และ B(29 พ.ย. 2564, 14:48) สธ.ชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ประจำปี 65 (29 พ.ย. 2564, 13:34) ปลัด สธ. เปิดอาคาร “100 ปี สธ.” รพ.กาฬสินธุ์ คาดช่วยลดความแออัด ลดรอคิวนาน(29 พ.ย. 2564, 10:31) กรมวิทย์ส่งเทคนิคตรวจจับ “โอไมครอน” ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาน้ำยาเฉพาะเสร็จ 2 สัปดาห์(29 พ.ย. 2564, 07:18) นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ วอน สธ. ทบทวนคัดเลือก “หมอจบใหม่” เสนอ 5 ประเด็นพิจารณา(29 พ.ย. 2564, 05:12) ต้นแบบคุมโควิดในโรงเรียนเด็กพิการ "ศรีสังวาลย์เชียงใหม่" โมเดลไข่ 4 สี(29 พ.ย. 2564, 04:13) จะล็อคหรือไม่ล็อค ? ยุโรปเจอศึกสองด้านโควิดระลอกใหม่กับพลังมนุษย์ฝ่ายต่อต้าน(28 พ.ย. 2564, 16:06)
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
link banner

  

ชื่อ : นางกิตติมา จิตรอักษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงนุช ดีเบา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโศรยา ด้วงชาญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุภพงษ์ หาญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 075501907-

ชื่อ : ร.อ.หญิงอุไรรักษ์ เลี้ยววัฒนาสกุล
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและกลุ่มงานโภชนศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพูนศรี ประสมปลื้ม
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวรวิทย์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลักษิกา ทองเรืองศรี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานรังสีวิทยา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเกษร บุญเรืองขาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรอุมา  เบ็ญระเหม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมยุรี สุดรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มงานการพยาบาล
3 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 : กลุ่มงานการแพทย์
7 : กลุ่มงานรังสีวิทยา
8 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
10 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
11 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
13 : รายนามผู้บริหารโรงพยาบาล
14 : กลุ่มงานโภชนศาสตร์