📌เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลปะเหลียน 🙏

Read More 📌เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลปะเหลียน 🙏

คปสอ.ปะเหลียน รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

Read More คปสอ.ปะเหลียน รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒
มกราคม 23, 2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกแก่โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกแก่โรงพยาบาลปะเหลียน
มกราคม 20, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)