ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน

Read More ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน
มิถุนายน 20, 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มิถุนายน 15, 2018

ขอขอบคุณ คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์และขอบคุณ คุณสุขสมบูรณ์ ชัยเกษตรสิน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

Read More ขอขอบคุณ คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์และขอบคุณ คุณสุขสมบูรณ์ ชัยเกษตรสิน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
พฤศจิกายน 8, 2017