ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัางเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัางเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 5, 2018

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Read More รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มิถุนายน 29, 2018

ขอขอบคุณ นายชัยศิลป์ ศุภผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More ขอขอบคุณ นายชัยศิลป์ ศุภผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน
มิถุนายน 27, 2018

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

Read More รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า
มิถุนายน 25, 2018