๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลปะเหลียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

Read More ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลปะเหลียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ 27, 2020