ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📌เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลปะเหลียน 🙏

Read More 📌เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลปะเหลียน 🙏

คปสอ.ปะเหลียน รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

Read More คปสอ.ปะเหลียน รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๓ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒
มกราคม 23, 2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกแก่โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกแก่โรงพยาบาลปะเหลียน
มกราคม 20, 2020

เมื่อวันที่11 มกราคม 2563 โรงพยาบาลปะเหลียนร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปี 63

Read More เมื่อวันที่11 มกราคม 2563 โรงพยาบาลปะเหลียนร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กในปี 63
มกราคม 14, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)