๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปะเหลียน ร่วมจัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day ๒๐๑๙) ภายใต้หัวข้อ“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”(Safety Toilets For All)

Read More ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลปะเหลียน ร่วมจัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” (World Toilet Day ๒๐๑๙) ภายใต้หัวข้อ“ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”(Safety Toilets For All)
พฤศจิกายน 20, 2019

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้านก้องกิจเภสัชและพี่น้องได้บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายหิรัญ เมธีศิโรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Read More เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้านก้องกิจเภสัชและพี่น้องได้บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว มอบให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายหิรัญ เมธีศิโรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
พฤศจิกายน 18, 2019

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 62 ทีมผู้จัดงานทุ่งยาวฟันรันและคณะ ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน โดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรเป็นผู้รับมอบ

Read More เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 62 ทีมผู้จัดงานทุ่งยาวฟันรันและคณะ ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน โดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรเป็นผู้รับมอบ
พฤศจิกายน 5, 2019