ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์พบหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตรัง

Read More ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์พบหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตรัง
กันยายน 23, 2019