ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัางเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัางเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 5, 2018