รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Read More รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มิถุนายน 29, 2018

ขอขอบคุณ นายชัยศิลป์ ศุภผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More ขอขอบคุณ นายชัยศิลป์ ศุภผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลปะเหลียน
มิถุนายน 27, 2018

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า

Read More รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า
มิถุนายน 25, 2018

ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน

Read More ขอขอบคุณ ครอบครัวพรพระสังข์ อุทิศให้คุณพ่อหวน-คุณแม่นะ แซ่โค้ว และคุณพ่อที่-คุณแม่ขิ้ม สุขลิ้ม เป็นผ้าปูเตียงจำนวน 60 ผืน
มิถุนายน 20, 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มิถุนายน 15, 2018