ขอขอบคุณ คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์และขอบคุณ คุณสุขสมบูรณ์ ชัยเกษตรสิน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

Read More ขอขอบคุณ คุณสมบุญ ชัยเกษตรสิน ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนทางการแพทย์และขอบคุณ คุณสุขสมบูรณ์ ชัยเกษตรสิน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
พฤศจิกายน 8, 2017