รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Read More รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มิถุนายน 27, 2017

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปะเหลียน ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

Read More เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปะเหลียน ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
มิถุนายน 15, 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระท […]

Read More ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มิถุนายน 13, 2017

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และ ความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลกระบี่

  โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และ […]

Read More โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และ ความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลกระบี่
มิถุนายน 12, 2017