ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Read More ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ตุลาคม 18, 2016

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตุลาคม 6, 2016