ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
กรกฎาคม 26, 2016

นายเเพทย์สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีให้แก่ผู้พบกระเป๋าสตางค์แล้วนำคืนเจ้าของ

นายแพทย์สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ […]

Read More นายเเพทย์สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีให้แก่ผู้พบกระเป๋าสตางค์แล้วนำคืนเจ้าของ
กรกฎาคม 22, 2016

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ๑ ตำแหน่ง

Read More ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ๑ ตำแหน่ง
กรกฎาคม 11, 2016