📌รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Read More 📌รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

📌ประกาศ จากโรงพยาบาลปะเหลียน เรื่อง มาตรการในการเข้า-ออก โรงพยาบาลปะเหลียน

Read More 📌ประกาศ จากโรงพยาบาลปะเหลียน เรื่อง มาตรการในการเข้า-ออก โรงพยาบาลปะเหลียน
กรกฎาคม 1, 2020

📌 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา

Read More 📌 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
มิถุนายน 17, 2020

📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน

Read More 📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน
มิถุนายน 16, 2020

📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน

Read More 📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน
มิถุนายน 15, 2020

📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน

Read More 📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน
มิถุนายน 14, 2020

📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน

Read More 📌รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 #เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน
มิถุนายน 13, 2020