เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 62 ทีมผู้จัดงานทุ่งยาวฟันรันและคณะ ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน โดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรเป็นผู้รับมอบ

Read More เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 62 ทีมผู้จัดงานทุ่งยาวฟันรันและคณะ ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน โดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากรเป็นผู้รับมอบ
พฤศจิกายน 5, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Read More ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตุลาคม 24, 2019

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Read More ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ตุลาคม 24, 2019

เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 62 นี้เป็น”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” จึงเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี!!!

Read More เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 62 นี้เป็น”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” จึงเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี!!!

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณ ศุภวิชย์ จงเลิศวชิรปัญญา (ฟาร์มปลูกเพราะรัก เชียงราย)ได้บริจาคเงินสมทบทุน ให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Read More วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณ ศุภวิชย์ จงเลิศวชิรปัญญา (ฟาร์มปลูกเพราะรัก เชียงราย)ได้บริจาคเงินสมทบทุน ให้กับโรงพยาบาลปะเหลียนโดยมีนายแพทย์ สุภพงษ์ หาญวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียนและบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลปะเหลียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ตุลาคม 18, 2019

บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)มอบเงินบริจาคจำนวน1,000,000บาทให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน

Read More บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)มอบเงินบริจาคจำนวน1,000,000บาทให้กับโรงพยาบาลปะเหลียน
ตุลาคม 15, 2019

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Read More ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตุลาคม 11, 2019